herskalpagetitleinn

Ta de gamle vannveiene i bruk og padle fra Valdres til Drammen!

Gjennom ca 20 mil får du blant annet oppleve

  • Fantastisk og varierende natur
  • En rute med mye historikk
  • God rutebeskrivelse 
  • Varierende vanskelighetsgrad på de ulike etappene

Vårt mål er å informere og tilrettelegge leden

Vår ambisjon med Padleled Bagn - Dammen prosjektet er å lage en god og enkel beskrivelse av hvordan man planlegger og padler strekningen mellom Bagn i Valdres og Drammen. Vi tar mål av oss å informere om padleleden slik at de som ønsker å padle hele eller deler av strekningen skal kunne forberede og gjennomføre turen på en trygg og opplevelsesrik måte. 

Etter som prosjektet skrider frem har vi som mål å sette opp skilt som viser hvor man kan sette ut og ta opp kajakken eller kanoen, hvor man kan parkere og hvor man kan raste eller overnatte. Det er flere hindringer underveis som fordrer at man må trille kajakken i kortere strekninger. Disse hindringene vil nøye bli beskrevet og skiltet. På sikt håper vi også at vi kan sette opp dedikerte gapahuker eller såkalte padlehuker, som vil være tilrettelagt for overnatting på turen. 

Begnavassdraget, Tyrifjorden og Drammensvassdraget har gjennom århundrer vært brukt til å frakte både folk, varer og ikke minst tømmer. Vi ønsker også gjennom dette prosjektet å belyse hvordan disse vannveien er blitt brukt gjennom årene.

Se våre planer Åpne i Norgeskart

Leden mellom Bagn og Drammen

Hva kan du forvente deg av prosjektet og leden

Vanskelighetsgrader

Padleleden skal være for alle, men noen steder av leden er mer krevende å padle enn andre. Dette gjelder spesielt den første etappen fra Bagn. Det meste av leden går via rolig partier i Begna og Storelva, samt Sperillen og Tyrifjorden. Men også her kan det bli utfordringer med sterk vind og bølger. 

Rasteplasser

Vi vil kartlegge og foreslå steder det er naturlig å ta en rast og spise matpakken. Det er allerede satt opp flere parkbord og tilrettelagt langs elven. Disse stedene vil vi kartlegge og beskrive.

Overnattingsmuligheter

Vi vil kartlegge og beskrive hvor det er muligheter for å overnatte. To åpenbare muligheter er Buttingsrud camping i Sperillen og Onsakervika og Odin Camping ved utløpet av Storelva i Tyrifjorden. På sikt ønsker vi å kunne sette opp "padlehuker", som de har gjort i blant annet i padleled Vestfold.

Kraftverk

På strekningen er det totalt 12 kraftverk som må forseres. De fleste av disse er enkle å trille forbi. Vi lager en beskrivelse på hvor det er best å gå i land, hvordan man skal trille rundt, og hvor man skal sette ut kajakken.

Vær og vind

Vi vil på sikt koble informasjon om vær og vind, vannstand og vannføring i elevene med øvrig informasjon, slik at det skal bli lettere å planlegge turen.

Skilting

Vi vil merke leden med gode og synlige skilter. Parkering, hvor man skal sette ut og ta opp kajakken, rasteplasser, hindringer/kraftverk, eventuelle farer osv. vil behørig bli merket.

Hva har vi gjort, og hva gjenstår?

Besiktigelse av etappene

8 av 12 Etapper besiktiget

Kartlegging og dokumentasjon av de ulike strekningene - totalt 12 etapper - med hensyn til stryk og andre hindringer. Kartlegging vannstand og andre forhold som kan påvirke turen samt finne egnede steder å raste og overnatte

Beskrivelse av etappene

0 av 12 Publiserte etappebeskrivelser

En klar og tydelig veiviser gjennom leden som beskriver stryk, kraftverk og eventuelle andre hindringer. Hvor det er egnet for parkering, og hvor det er egnet og sette ut og ta opp kajakken samt anbefalte raste- og overnattingsplasser

Skilte ruten

0 av 12 Antall etapper ferdig skiltet

Produksjon og oppsetting av skilter som viser hvor man kan parkere, sette ut og ta opp kajakk eller kano, hvor man kan raste og overnatte og hvor man skal gå for å komme rundt hindringer som stryk og kraftverk.

Utarbeidelse av informasjonshefte

5 av 100 Prosentvis ferdigstilling

Når besiktigelse og beskrivelse av etappene er gjennomført, tar vi sikte på å lage et informasjonshefte eller bok som beskriver padleleden i detalj sammen med bilder og historiske beskrivelser av vannveien.

Avtale med grunneiere og oppsett av padlehuker

2 av 7 Antall overnattingssteder

For å kunne sette opp padlehuker og permanente teltplasser med toalettfasiliteter, er vi avhengig at av avtaler med velvillige grunneiere. Vi tar sikte på 3-5 overnattingssteder i tillegg til de etablerte campingplassene. I tillegg vil vi tilrettelegge 12 rasteplasser.

Utarbeidelse av padleled-app

0 av 100 Prosentvis ferdigstilling

Vi ønsker å utarbeide en egen app hvor all informasjon er samlet sammen med dynamiske værdata og vannstandsdata.

Vil du være med?

Prosjektet er i stor grad basert på dugnadsarbeid og vi er avhengig av mange gode hoder og hender for å nå målene vi har for prosjektet. Vil du være med som ressursperson, enten for å bidra med kartlegging av leden, skrive eller ta bilder, beskrive de historiske vannveiene, bidra med å sette ut skilter etc, eller utvikle hjemmesiden og app, så er du hjertelig velkommen! Har du noen gode ideer for hvordan vi kan utvikle prosjektet og gjøre for å forbedre opplevelsen, så ta kontakt!

Ta kontakt

Siste nytt

Søknad om støtte til neste fase av prosjektet

13. april 2021

Søknad om støtte til neste fase av prosjektet

Vi er nå i ferd med å søke om støtte til neste fase av prosjektet

Ringblad skriver om padleleden

27. april 2020

Ringblad skriver om padleleden

Fin omtale av padleled-prosjektet i Ringerikes Blad.

Se nyhetsarkiv

Våre samarbeidspartnere

Dette prosjektet blir en realitet takket være våre samarbeidspartnere. Vil du også være en del av Padleleden?

Vil du bli en samarbeidspartner?
Kartverket
DNT Ringerike
Viken Fylkeskommune